Güncel Haberler

Anasayfa   Haberler   Güncel Haberler
 
14 Mayıs 2019

HAMİ PROJESİ İLE EDİRNE BAHÇEŞEHİR VE BÜYÜKDÖLLÜK ORTAOKULU EL ELE

 

 

 

 

 

HAMİ PROJESİ İLE

EDİRNE BAHÇEŞEHİR VE BÜYÜKDÖLLÜK ORTAOKULU EL ELE

 

 
   

 

 

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyon Belgesi çerçevesinde eğitim sisteminin önemli bir parçası olan özel öğretim alanının önünüzdeki süreçte kalite odaklı bir yapıya dönüşmesine, yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesine, özel okullar ve resmi okullar arasındaki sosyal dayanışmayı ve bütünleşmeyi arttırmayı hedefleyen Hami Projesi Edirne Bahçeşehir İlkokulu/Ortaokulu ve Büyükdöllük Ortaokulu arasında başarıyla uygulandı.

“Bilim Işığında Sanat” başlıklı projede Ortaokul Müdür Yardımcısı Tuba Kevser ARDA, Türkçe Öğretmeni Gizem TOPALLAR TEKKANAT, Matematik Öğretmeni Bahar DERTLİ, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serkan KONUŞ, Görsel Sanatlar Öğretmeni Murat GÜNEY, Fen Bilimleri Öğretmeni Bilge ÖNAL görev aldı.

Projenin amaçları;

 • Özel okullar ve resmi okullar arasında işbirliğini sağlamak
 • Dezavantajlı resmi okulları desteklemek
 • Türkçenin temel eğitimin öncelikli alanlarından biri olmasını sağlamak
 • Öğrencilerin tasarım- beceri temelli olmasını sağlamak
 • Ders içi etkinlikleri öğrencilerin ilgi, yetenek ve mizaçlarına göre düzenlemek
 • Öğrencilerin düşünmesini, üretmesini, tasarlamasını arttırmak
 • Öğrencilere problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve çoklu okuryazarlık becerilerini kazandırmak
 • Öğrencinin kavramsal öğrenmeyi gerçekleştirmesini sağlamak
 • Kazanımların günlük hayatla ilişkilendirilmesini sağlamak, eğlenerek ve yarışarak öğrenmelerini pekiştirmek
 • Öğrencilerin algoritma mantığını kazanmasını sağlamak olarak belirlendi.

 

Hami Projesi kapsamında planlanan “Bilim Işığında Sanat” ile Maddi imkânsızlar sebebiyle güncel okuma kitaplarına ulaşamayan, sayısal materyal eksikliği yaşayan, STEM laboratuvarı olmayan, robotik setlerine sahip olmayan, görsel sanatlar atölye ve materyal sıkıntısı yaşayan Büyükdöllük Ortaokulu öğrencilerine destek verildi.

 

“Bilim Işığında Sanat” ın gelişim aşamaları ise aşağıdaki gibi uygulandı:

 • DRAMA IŞIĞINDA OKUMA

Ekonomik düzeyi iyi olmayan velilere sahip Büyükdöllük Ortaokulu 6.sınıf öğrencilerine Türkçe Öğretmeni Tuncay Çalışkan ile iletişime geçilerek “Sınıftan Yükselen Sesler” kitabı ulaştırıldı. Öğrencilerin 5 Nisan tarihine kadar “Sınıftan Yükselen Sesler” kitabını okumaları gerektiği belirtildi. Okullarımız bünyesindeki Drama Eğitmeni Bahar Gürey okulumuz 6.sınıf öğrencilerinin etkinliğine Büyükdöllük öğrencilerini de dâhil ederek öğrencilerin kitabı drama aracılığı ile analiz etmelerini sağladı. Karakterlerin kişilikleri incelendi, olaylar analiz edildi, hikâyede geçen problemlere yeni çözümler bulundu.

 

 • MATEMATİK PARKURU

Büyükdöllük Ortaokulu 5 ve 6. Sınıf öğrencilerine bu sınıf düzeyindeki ortak kazanımlar hedef alınarak basit malzemelerle sayısal materyaller oluşturuldu. Oluşturulan materyallerle kazanımlar günlük hayatla ilişkilendirilerek öğrencilerin birbirleriyle yarışması sağlandı.

 

 

 

 

 • ROBOT EL

Büyükdöllük Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Ebru ALP ile iletişime geçilerek 5 ve 6.sınıf öğrencilerinin ortak kazanımları göz önüne alınarak öğrencilerin iskelet sistemi hakkındaki kazanımlarının pekiştirilmesi için STEM etkinliği yapıldı.

 

 

 • ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT

LEGO MINDSTORMS EV3 setleriyle yapılan etkinlikte, öğrenciler ile birlikte oluşturulan algoritma mantığında yazılan blok kodlar ile setteki sensör ve motorlar kullanılarak bir çizgi izleyen robot tasarlandı ve gerçekleştirilmesi yapıldı.

 

 • EBRU SANATI

Görsel Sanatlar atölyesine ve materyallerine sahip olmayan Büyükdöllük Ortaokulu 5.sınıf öğrencilerine ebru sanatı hakkında bilgilendirme yapılıp her bir öğrencinin ebru sanatını tecrübe etmesi sağlanmıştır.

 

Önümüzdeki süreçte de devam ettirilmesi planlanan bu etkinliklerin uygulama süreçleri aşağıdaki gibi planlanmıştır:

 

 • DRAMA IŞIĞINDA OKUMA

Okulumuz bünyesinde her kademe için okuma kitaplarının yazar tanışma ve drama etkinlikleri düzenlenmektedir. Düzenlenen bu etkinliklere dezavantajlı okulumuz Büyükdöllük Ortaokulu öğrencileri de her ay düzenli olarak davet edilecektir. Böylece Büyükdöllük Ortaokulu öğrencilerinin okulumuz öğrencileri ile işbirliği, iletişim içinde olmaları ve kitap okuma süreçlerinin keşfedici ve analiz edici olması sağlanacaktır.

 

 • MATEMATİK PARKURU

Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin kolay ve ucuz hazırlanan materyallerle matematik dersini somut ve kolay anlaşılabilir bir ders hale getirilebileceğini gösterdiğimiz etkinliğe Büyükdöllük Okulu öğrencileri önümüzdeki yıl da okulumuz bünyesindeki tüm matematik dersi etkinliklerine dâhil edilecektir. 

 

 • ROBOT EL

Dezavantajlı bir okul olduğu için STEM laboratuvarı olmayan Büyükdöllük Ortaokulu öğrencileri gelecek sene de mühendislik kazanımlarını özümsemeleri için okulumuza sık sık davet edilerek STEM etkinliklerine katılımları sağlanacaktır.

 

 • ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT

Gelişen eğitim teknolojileri göz önünde bulundurularak dezavantajlı olan Büyükdöllük Okulu öğrencileri önümüzdeki yıl da LEGO EV3 setleri ile yapılan robotik etkinliklerine dâhil edilecektir.

 

 • EBRU SANATI

Sanat, teknolojik yoğunlaşmanın yaşandığı günümüzde çağı yakalamanın, çağdaş olmanın ve ilerlemenin tek yoludur, yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneğine sahip nesiller yetiştirmek ancak sanatla desteklenmiş eğitimle mümkündür. Bu sebeple atölye ve materyal sıkıntısı yaşayan Büyükdöllük Ortaokulu öğrencileri okulumuza sık sık davet edilerek ebru sanatının türevlerini tecrübe etmeleri sağlanacaktır.

 

 

 Başarıyla gerçekleştirilen etkinliklerle son bulan “Bilim Işığında Sanat” ile elde edilen sonuçlar ise şunlardır:

 

 • DRAMA IŞIĞINDA OKUMA

Öğrencilere kitabın farklı sonları ve karakterleri düşündürülerek yaratıcılıklarına katkıda bulunuldu. Öğrencilerin Drama Eğitmeni Bahar Gürey ile kitap canlandırmalarını yapmaları hem iletişim becerilerini hem de eleştirel bakış açılarını geliştirdi.

Kitap okuma süreçlerinin keşfedici ve analiz edici olması sağlandı.

 

 • MATEMATİK PARKURU

Matematik soyut ve özünün çok iyi kavranması gereken bir derstir. Dezavantajlı okul olması sebebiyle materyal sıkıntısı yaşayan Büyükdöllük Ortaokulu öğrencilerine hazırlanan materyallerle sayısal öğrenmeleri pekiştirildi.

 

 • ROBOT EL

STEM etkinlikleri kapsamında Büyükdöllük öğrencilerinin okulumuz öğrencileri ile işbirliği içinde olmaları ve destek, hareket sisteminin önemini kavramaları sağlandı.

 

 • ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT

Öğrencilerin birden çok alanı(Algoritma, Kodlama, Robotik) bir uygulama için birleştirip kullanması sağlanmış oldu. Asgari düzeyde bilgiler ile bu şekilde bir çalışma yapılabileceğini, zor diye düşündükleri yapıların kolaylıklarını keşfetmeleri sağlandı.

 

 • EBRU SANATI

Öğrencilerin kendilerine sanatı rehber ederek yaratıcı ve eleştirici düşünme yeteneğine sahip olmaları desteklendi.

 

 
   
   
   
   
   

 

 

 

&
 
 

Paylaşın